အမြင့်ဆုံး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ အခွန်စည်းကြပ်သွားမည် ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေ

ဝင်ငွေရလမ်းမဖော်ပြနိုင်တဲ့ စည်းကြပ်မှုကနေ လွတ်ကင်းနေသော ဝင်ငွေတွေအပေါ် အမြင့်ဆုံး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ အခွန်စည်းကြပ်မယ်လို့ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေမှာ ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။

နိုင်ငံသားမည်သူမဆို အခြေပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ် ဝယ်ယူခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ရယူခြင်းနဲ့ လုပ်ငန်းအသစ် တည်ထောင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းထပ်မံတိုးချဲ့ခြင်းတို့အတွက် အသုံးပြုတဲ့ ဝင်ငွေကနေ ဝင်ငွေရလမ်းတင်ပြနိုင်တဲ့ ဝင်ငွေရှိပါက နုတ်ပယ်ပြီး ကျန်စည်းကြပ်မှုမှ လွတ်ကင်းနေတဲ့ ဝင်ငွေအပေါ်မှာ အခွန်စည်းကြပ်သွားမှာပါ။

သို့ပေမယ့် အထက်ပါ လုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဝင်ငွေတွေကို ဝင်ငွေရလမ်းမဖော်ပြနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ အမြင့်ဆုံး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ အခွန်စည်းကြပ်သွားမယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။

အခွန်စည်းကြပ်နှုန်းထားတွေကိုတော့ ၂၀၂၃ ခုနှစ်က နှုန်းထားအတိုင်း ပြန်လည်သတ်မှတ်ထားတာကို ဥပဒေမှာ တွေ့ရှိရပြီး အတည်ပြုလိုက်တဲ့ အခွန်ဥပဒေအတွင်း ကျပ်သိန်း ၃,၀၀၀ အထိ ၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျပ်သိန်း ၆,၀၀၀ အထိ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ပေးဆောင်ရမှာပါ။

ဆက်လက်ပြီး ကျပ်သိန်း ၁၀,၀၀၀ အထိ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျပ်သိန်း ၃၀,၀၀၀ အထိ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ကျပ်သိန်း ၃၀,၀၀၀ နဲ့အထက် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဝင်ငွေခွန် အခွန်စည်းကြပ်မယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။

စည်းကြပ်မှုမှ လွတ်ကင်းနေတဲ့ ဝင်ငွေအဖြစ် ၂၀၂၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မတိုင်မီ စည်းကြပ်မှုမှ လွတ်ကင်းနေတဲ့ ဝင်ငွေဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ထားပြီး အခွန်နှုန်းတွေက ယခု ဧပြီလ ၁ ရက်မှ ၂၀၂၅ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ အကျိုးသက်ရောက်မှာပါ။

လစာမှ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဝင်ငွေကျပ် ၄၈ သိန်းအထက် ရရှိသူဖြစ်မယ်ဆိုရင် ရရှိတဲ့ လစာဝင်ငွေစုစုပေါင်းအပေါ် သက်သာခွင့်တွေ နှုတ်ပယ်ပြီး ကျန်ရှိတဲ့ ဝင်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေအလွှာလိုက် စည်းကြပ်ရမယ်လို့ ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။

ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ရမယ့် ဝင်ငွေအလွှာတွေထဲမှာ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ အထိ ၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျပ်သိန်း ၃၀၀ အထိ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျပ်သိန်း ၅၀၀ အထိ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျပ်သိန်း ၇၀၀ အထိ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ကျပ်သိန်း ၇၀၀ နဲ့အထက် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း အခွန်ဆောင်ရမယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။